Redigering

Vi erbjuder även ett dussintal redigeringstationer som har Pro Tools och Logic installerat.
Alla datorer ligger självklart kopplade mot en central server så att man kan arbeta snabbt och effektivt på samtliga platser i huset.
Vid krävande renderingar finns det möjlighet att cluster-koppla samtliga datorer för ökad kapacitet.

Stacks Image 577